Persluchtmanagementsysteem - SIGMA AIR MANAGER 4.0

Sturing van persluchtstations - voor het optimum in efficiëntie

Adaptief, efficiënt en geconnecteerd – met de SIGMA AIR MANAGER 4.0 wordt persluchtmanagement op basis van de behoefte een nieuwe factor.
Het persluchtmanagementsysteem regelt de werking van verschillende compressoren, drogers of filters met een ongekende efficiëntie.  

Het gepatenteerde, op simulaties gebaseerde optimalisatieproces bepaalt de toekomstige persluchtbehoefte op basis van het verbruik in het verleden. Bepalend is niet langer een smalle drukbandbreedte, maar de continue optimale werking van het persluchtstation. Energie besparen is nog nooit zo eenvoudig geweest. 

Dankzij de koppeling van alle componenten van het persluchtstation met de intelligente sturing via het veilige KAESER SIGMA NETWORK zijn zowel een omvangrijke monitoring en energiemanagement als toekomstgerichte onderhoudsmaatregelen mogelijk. Daardoor worden stilstanden tot een minimum beperkt en worden de prestaties maximaal benut.

Uw voordelen

  • Persluchtmanagement op basis van de behoefte
  • Adaptieve optimalisering van het persluchtstation
  • Beter overzicht, meer controle, minder stilstanden

Beschikbaarheid

Met de SIGMA AIR MANAGER 4.0 wordt de organisatie van het onderhoud kinderspel. De centrale verwerking van de gebruiksgegevens van het persluchtstation garandeert een permanent overzicht van de onderhoudsstatus van de installaties. Onderhoudsintervallen kunnen geoptimaliseerd en toekomstgericht gepland worden.

Monitoring

De SIGMA AIR MANAGER 4.0 maakt een uitgebreide monitoring van het persluchtstation mogelijk. Hiervoor worden de bedrijfsgegevens geregistreerd, gearchiveerd en gevisualiseerd. Dankzij de omvangrijke monitoring van de parameters kunnen fouten vroegtijdig worden herkend en direct worden verholpen.

Reporting

De SIGMA AIR MANAGER 4.0 registreert, archiveert en verwerkt de bedrijfsgegevens van het persluchtstation en ondersteunt zo actief het energiemanagement volgens ISO 50001. De vereiste gegevens worden automatisch verstrekt en geëvalueerd en in een rapport beschikbaar gesteld.

Koppeling

Met de SIGMA AIR MANAGER 4.0 is de digitalisering van het persluchtstation nu al mogelijk. Als centraal knooppunt verbindt die alle componenten van het station via het veilige KAESER SIGMA NETWORK. De bedrijfsgegevens worden centraal verzameld en kunnen in de aanwezige voorzieningen worden geïntegreerd. Communicatie via Modbus TCP, Ethernet IP, ProfiNet, ProfiBus, Modbus RTU en toekomstgericht ook via OPC UA.

 

SIGMA AIR MANAGER 4.0 tot in de details

Optimaliseringsproces

De SIGMA AIR MANAGER 4.0 berekent de toekomstige persluchtbehoefte op basis van het persluchtverbruik in het verleden. Aan de hand van deze behoefte, de technische toestand van de componenten en de gegevens die werden verzameld over het gedrag van de installatie en het systeem, kunnen door het gepatenteerde op simulaties gebaseerde optimaliseringsproces de meest efficiënte schakelingen op voorspellende wijze worden uitgevoerd.

Bovenliggende sturing SIGMA AIR MANAGER 4.0 van KAESER KOMPRESSOREN.
KAESER SIGMA NETWORK

Industriële toepassingen stellen bijzondere eisen aan de communicatie – ook tussen machine en machine. De communicatie moet robuust en ter plaatse handelbaar, maar wel wereldwijd compatibel zijn, snel en veilig grote hoeveelheden data kunnen transporteren en data-integriteit en de door het proces vereiste realtime eigenschappen kunnen waarborgen. Het KAESER SIGMA NETWORK voldoet aan al deze voorwaarden en biedt nog veel meer.

Het KAESER SIGMA NETWORK vormt samen met het persluchtmanagementsysteem SIGMA AIR MANAGER 4.0 een perfect op elkaar afgestemde, veilige infrastructuur voor de intelligente services in de zin van Industrie 4.0: wanneer de exploitant dat wenst, kunnen de bedrijfsgegevens van het persluchtstation via een breedbandverbinding veilig naar het KAESER DATA CENTER worden verstuurd.

De combinatie van diagnose op afstand en vraaggericht preventief onderhoud biedt u de hoogste voorzieningszekerheid en efficiëntie van de totale installatie.

  • Vermijding van ongeplande en geplande downtime (storingen/onderhoud) door analyse van de bedrijfsparameters zoals bedrijfsuren en temperaturen
  • Verbetering van de energie-efficiëntie door bewaking van belangrijke bedrijfsparameters zoals blokuitgangstemperatuur, drukdauwpunt, drukverschillen (filter), lekkage, druk en debiet
  • Verlaging van de servicekosten met maximaal 30% door optimaal onderhoud en vermijding van herstellingen
  • Vraaggerichte aanpassing van de persluchtinstallatie gedurende de gehele levenscyclus
KAESER SIGMA NETWORK maakt de koppeling met een desktop, laptop of tablet en eigen sturing mogelijk.