Logboek voor koeldrogers - wettelijk verplicht

Gebruikers van koelinstallaties die 3 kg gefluoreerde broeikasgassen of meer bevatten, zijn conform de F-gassenverordening verplicht een logboek of controleboek bij te houden voor die installatie. Dat logboek moet op verzoek worden voorgelegd aan de bevoegde instanties en de betreffende commissie. Het gaat dus om een verplichting die de gebruiker moet nakomen! KAESER stuurt u graag een logboek voor koeldrogers op dat afgestemd is op uw installatie.

Om uw gratis exemplaar te bestellen, vult u gewoon het onderstaand formulier in:

De met * aangeduide velden zijn verplicht in te vullen.


Informatie over uw koeldrogerinstallatie
Dag van inbedrijfstelling . . DD.MM.JJJJ

Informatie over uzelf/uw bedrijf
Postcode/plaats *
Veiligheidsvraag