Voorschriften

Zowel KAESER Kompressoren als andere fabrikanten en u in uw hoedanigheid van gebruiker van een persluchtinstallatie zijn gebonden aan normen en wettelijke voorschriften. Op deze pagina informeren wij u in detail over de betreffende richtlijnen.

REACH

Zo vertaalt KAESER REACH naar de praktijk – Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen.

Verpakkingsverordening

Zo vertaalt KAESER ook de op 1/1/2009 geactualiseerde Duitse verpakkingsverordening naar de praktijk. Die is van toepassing op alle verpakkingen die in omloop worden gebracht.

F-gassenverordening

Wij helpen u om bepaalde vereiste voorschriften inzake omgang met op CFK gebaseerde koelinstallaties beter te begrijpen en juist toe te passen in uw praktijksituatie.