Berekening van de drukval in leidingen

Eenheid kiezen

Gebruik als decimaal scheidingsteken een punt! (Er worden geen scheidingstekens voor duizendtallen gebruikt.)

Berekening van de drukval

m³/min
m
bar
mm
bar

De nominale leidinglengte wordt berekend door de lengte van de rechte leiding en de equivalente lengtes van de geïnstalleerde fittingen op te tellen.
De equivalente lengtes van de fittingen kunnen met het programma hiernaast overgeslagen of met een extra lengte van ongeveer 60% voor de rechte buis aangenomen worden; d.w.z. nominale leidinglengte = rechte lengte van de buis x 1,6.
De berekening is geldig voor gladde buizen.

Berekening van equivalente buislengte

 
   
1.5
0.3
0.4
0.5
1.5
5
0.3
2
0.5
    m