Het optimale persluchtstation

U hebt uw doel bereikt: uw persluchttoekomst begint

Doelgericht - Uw persluchtstation op maat

Op basis van het ADA persluchtverbruiksprofiel en de KESS energiebesparingsanalyse adviseren de Kaeser ingenieurs welk type compressorstation (inclusief welke samenstelling) het rendabelst is voor u. Ze plannen het persluchtstation en maken het waar.

U haalt op lange termijn voordeel uit onze systematische planning en ons advies

  • Dankzij onze enorme ervaring met projecten in de meest uiteenlopende sectoren kunnen wij ons exact inleven in uw situatie. U krijgt een oplossing die werkelijk bij u past en voor u alle opties open laat voor de toekomst.
  • Al bij het begin van de planning ontwikkelen wij een concept op maat qua zekerheid, waarbij wij uitgaan van de hoogste voorzieningszekerheid.
  • Na de inbedrijfstelling wordt gezorgd voor een lange levensduur en langdurige hoogefficiënte werking van uw installatie door de professionele technici van de KAESER AIR SERVICE, inclusief paraatheid 24 op 7 en supermoderne logistiek voor wisselstukken.
Analyse van het persluchtverbruik

Concept op maat qua zekerheid: Al in het vroegste planningsstadium houden wij rekening met de bedrijfs- en voorzieningszekerheid.

Planning van persluchtstations met bedrijfszekerheidsconcept op maat

Moderne CAD-planning: "Betreed" uw toekomstige persluchtstation nog voordat de eerste compressor is geïnstalleerd.