Nieuw gebouw: Nieuwe innovatiefabriek wordt opgeleverd!

Na een bouwperiode van bijna exact twee jaar, is het eerste nieuwe bedrijfspand bij Kaeser in gebruik genomen.

Coburg – Veel ruimte en licht voor nieuwe ideeën en innovaties, dat is wat het nieuwe gebouw ons te bieden heeft. Omdat eerder de samenwerkende afdelingen voor een deel ver van elkaar waren verwijderd op het bedrijfsterrein van Kaeser en ook de ruimte krap begon te worden, werd in september 2015 de eerste steen gelegd van het nieuwe onderzoeks- en innovatiecentrum. “Omdat de medewerkers zich daar weer in elkaars directe omgeving bevinden, kunnen zij gemakkelijker met elkaar communiceren, waardoor blijvend nieuwe ideeën en innovaties ontstaan”, aldus Thomas Kaeser, bestuursvoorzitter van de persluchtspecialist.

Het gebouw valt op door de lichtdoorlatende, open constructie met veel glas. De bureauformaten zijn afgestemd op de wensen van de medewerkers en kunnen ook achteraf nog worden gewijzigd. Hier zijn nu de afdelingen Strategische inkoop, Strategische productmarketing en Technische productontwikkeling ondergebracht.

Een bijzonder architectonisch hoogstandje van het gebouw is de dubbel gewelfde trap, die de zes etages met elkaar verbindt. Deze is geïnspireerd op de schroefrotor van de Sigma Profiel, die een belangrijke rol speelt voor de bedrijfsresultaten van Kaeser Kompressoren. Schroefrotoren zijn twee in elkaar grijpende spiralen. Ze vormen het hart van de compressoren, omdat hiermee gewone lucht wordt veranderd in perslucht. Kaeser heeft al in de jaren zeventig van de vorige eeuw een bijzonder energiezuinige uitvoering van de rotoren ontwikkeld en die ontwikkeling wordt ook nog vandaag de dag voortgezet. Thomas Kaeser: “Innovaties spelen voor ons een belangrijke rol. De toekomst wordt bepaald door diegenen die zich voortdurend verder ontwikkelt, openstaat voor nieuwe ideeën en deze stimuleert. En de toekomst van Kaeser moet net zo succesvol zijn als het heden en verleden.”

Ook de klimaatregeling in het gebouw is bijzonder innovatief. Zo zijn er geen verwarmingselementen meer aanwezig in het gebouw. In plaats daarvan vindt de ventilatie plaats via het plafond, dat afhankelijk van externe omstandigheden koude of warmte uitstraalt.

Bij de bouw waren overwegend bedrijven uit de regio betrokken.

13. 10. 2017 , Herkdruk toegestaan – Document gewenst

Downloads bij artikel
Research and Innovation Centre

Het nieuwe onderzoeks- en innovatiecentrum van Kaeser Kompressoren is opgeleverd. In dit gebouw zullen in de toekomst veel nieuwe innovaties het levenslicht zien.

Afbeelding downloaden 1 (JPG, 1.12 MB)
Research and Innovation Centre

Grote, lichtdoorlatende ruimten en een open structuur moeten de onderlinge communicatie bevorderen. Een bijzonder architectonisch hoogstandje is de dubbel gewelfde trap, die de zes etages met elkaar verbindt.

Afbeelding downloaden 1 (JPG, 1.26 MB)