Meting, analyse en verbetering

Proceskwaliteit

Wij verzekeren Proceskwaliteit door een statistische analyse van onze gegevens en de daaruit volgende implementatie van corrigerende en preventieve maatregelen.

Meting, analyse en verbetering

De categorie meting, analyse, en verbetering omvat de processen waarin we de productkwaliteit controleren, een continue kwaliteitsverbetering van onze interne processen verzekeren, en de klantentevredenheid meten en tenslotte hoe we ons energiebeleid monitoren, meten en analyseren op geplande tijdstippen.

Productkwaliteit

Wij verzekeren Productkwaliteit door de planning van noodzakelijke inspecties volgens gedefinieerde criteria, door het inspecteren van de geproduceerde onderdelen, assemblages en complete machines in overeenstemming met de controle-instructies en, last but not least, door het verwijderen van defecte producten uit de productiestroom en deze nader te onderzoeken met betrekking tot hun niet-conformiteit.

Meting van de klantentevredenheid

Tot slot hebben we dan nog het bedrijfsproces dat de meting van de klantentevredenheid omvat. Dit proces beschrijft hoe we klachten behandelen, aan productmonitoring doen, maar ook klantenenquêtes opstellen en analyseren.