Management processen – Verantwoordelijkheid van het Management

De managementprocessen beschrijven hoe het management van KAESER KOMPRESSOREN SE het bedrijf leidt en controleert, hoeveel personeel er nodig is en hoe conformiteit met de wetgeving wordt gegarandeerd.

Bovendien vinden er ook interne audits plaats. Het resultaat van deze interne audits, de feedback van klanten, statistische evaluaties en de preventieve en corrigerende maatregelen m.b.t. het IMS-systeem worden door het management geëvalueerd met het oog op de:

  • geschiktheid,
  • gepastheid, en
  • doeltreffendheid.

De Management Review heeft als doel na te gaan waar de procedures en producten eventueel moeten worden verbeterd (continue verbeteringsprocessen als instrument van het IMS) en hoe het gebruik van natuurlijke bronnen geminimaliseerd kan worden.

De contactpersoon wat betreft het IMS-systeem voor de werknemers is het afdelingshoofd en de IMS-afgevaardigde van de afdeling. Deze zijn er verantwoordelijk voor dat:

  • de regels van het bedrijfsbeleid worden toegepast,
  • de kwaliteits-, milieu- veiligheids- en energiedoelstellingen op alle bedrijfsniveaus worden begrepen, gerespecteerd en behaald door de nodige randvoorwaarden te creëren,
  • er volgens de instructies van de ingevoerde processen wordt gewerkt, en
  • alle noodzakelijke verbeteringen in het systeem ingevoerd worden.