Intelligentie in de compressor „Sigma Control 2“

Met een nieuw modulair ontwerp maakt de persluchtsysteemaanbieder Kaeser uit Coburg de interne compressorbesturing op industriële pc-basis nog veelzijdiger en energie-efficiënter.

Sigma Control
„Sigma Control 2“, de pc-gebaseerde compressorbesturing van Kaeser, staat borg voor energie-efficiëntie, betrouwbaarheid en standaardisering van service; de modulaire opbouw maakt hem nog veelzijdiger en communicatiever.

Al meer dan 10 jaar geleden verraste de persluchtsysteemaanbieder uit Coburg de markt met een revolutionaire innovatie, de „Sigma Control“, de „pc in de compressor“. De standaardmatige inbouw van een industriële pc in een compressor maakte het mogelijk om, behalve de economische besturing van een compressor ook de afzonderlijke installaties onder elkaar en met machineoverstijgende besturingen aan elkaar te koppelen. Dat was de basis voor een holistische benaderingswijze van persluchtvoorziening – de voorwaarde voor een consequente, duurzame optimalisatie van energie-efficiëntie en betrouwbaarheid van complexe persluchtsystemen.


Efficiënt en communicatief

Van oudsher telden energie-effiëntie en communicatie - zowel compressor-intern als ook extern - met machineoverstijgende besturings- en installatiegeleidingssystemen tot de meest uitdagende kenmerken van de compressorbesturing „Sigma Control“– en dat is bij deze „SC2“, zoals de nieuwste generatie kort en beknopt ook wel wordt genoemd, niet anders. Daarbij sloegen de ontwikkelingsingenieurs bij Kaeser Kompressoren nieuwe wegen in om de besturing nog veelzijdiger bruikbaar te maken. „Sigma Control 2“ is modulair opgebouwd. De „arbeidsdeling“ van de hoofd-regeleenheid en de separate in-/uitgangsmodules maakt „Sigma Control 2“ nog communicatiever en onderhoudsvriendelijker.

Daarenboven beschikt „Sigma Control 2“ over een webserver die het nu mogelijk maakt de compressor via intranet/internet direct aan te spreken. Zo kunnen bijvoorbeeld in het kader van teleservice, instellingen en bedrijfsgegevens van de compressor vanuit iedere pc met een internet-browser zonder dure speciale software - en beveiligd via een wachtwoord - worden opgeroepen en aangepast hetgeen het gebruik en onderhoud van de compressoren net zo vereenvoudigt als de regelmatige controles op spaarzaamheid en energie-efficiëntie.

De interne communicatie tussen „Sigma Control 2“ en de compressor geschiedt via de in-/uitgangsmodule(s) (IO-modules). Met verscheidene in- en uitgangen alsook potentiaalvrije contacten zijn deze exact op de verschillende compressor-series afgestemd. Dit idee - met een verzekerde toekomst - biedt een enorme veelzijdigheid.


Comfortabele en veilige bediening

De compressor communiceert niet alleen snel en efficiënt met de „Sigma Control 2“, maar ook met de gebruiker: in het grote bedieningsveld domineert de 256 x 128 pixels grote grafische display en laat niet-gecodeerde en duidelijke tekst van max. 8 regels van 30 tekens op het scherm zien. Zwartwitte grijstintenweergave en LED-(onder)verlichting bieden een optimale leesbaarheid. Negen lichtdiodes geven ook andere bedrijfsparameters en -modi door, terwijl er voor gebruikers 13 folietoetsen met pictogrammen beschikbaar zijn die voor onverwisselbare „commando's" zorgen.

Het bedieningsveld communiceert direct met het zogenaamde „Main Control System“ (hoofd-regelsysteem), het belangrijkste onderdeel van „Sigma Control 2“. Het beschikt over 4 interfaces voor een actieve en passieve communicatie:

  1. met de compressor (IO-BUS voor max. zes I/O-modules),
  2. met „Sigma Frequency Control“-toerentalregelingen. Dit opent een gebruiksmogelijkheid, niet alleen voor de compressoraandrijving zelf, maar ook voor geventileerde elektromotoren met traploze, frequentiegestuurde toerentalregeling;
  3. met internet en/of pc-netwerken (via de Ethernet-interface, 10/100 MBit/s, RJ45)
  4. en via de achteraf uit te rusten insteekbare communicatiemodule voor profibus, modbus, profinet of devicenet, om met verschillende (geleidings)systemen van de gebruiker te kunnen communiceren.


Kaarten en chips

Teneinde de energie-efficiëntie van compressoren voortdurend te blijven optimaliseren is een complete documentatie van alle bedrijfsmodi en -parameter onontbeerlijk. Deze belangrijke taak vergemakkelijkt de standaard SC2-geheugenopslag waarvan de waarden bijzonder gemakkelijk zijn uit te lezen en op de pc over te brengen: een kaart-slot voor een SD-kaart zorgt voor een supersnelle en ongecompliceerde data-overdracht. Bovendien kunnen via dit slot de op een SD-kaart voorbereide software-actualiseringen op de SC2 worden overgedragen en geïnstalleerd: daarmee is een update via de kortstmogelijke tijd gerealiseerd waarbij alle bedrijfsinstellingen vanzelfsprekend behouden blijven.

Een andere belangrijke innovatie biedt een in de „Sigma Control 2“ geïntegreerde RFIR-interface (RFIR = Radio Frequency Identification, Radiowave-Indentification). Deze dient voor het veilig inloggen van gekwalificeerde gebruikers en optimaal getrainde Kaeser-servicetechnici. Daarmee biedt SC2 ook in de zin van verantwoordelijkheden die gebruikers en exploitanten hebben, de garantie dat alleen geautoriseerde personen de installatie mogen bedienen en/of instellingen kunnen aanbrengen of veranderen. Doel is om de service nog verder te standaardiseren, een hoge kwaliteitsstandaard te waarborgen en een continue kwaliteitsgarantie van de service te garanderen.

De uitrusting van de Kaeser-schroefcompressoren met de nieuwe besturing Sigma Control 2 is begonnen. Langzamerhand zullen alle series standaard met SC2 afgeleverd worden.

23. 03. 2011 , Herkdruk toegestaan – Document gewenst

Downloads bij artikel
Sigma Control

„Sigma Control 2“, de pc-gebaseerde compressorbesturing van Kaeser, staat borg voor energie-efficiëntie, betrouwbaarheid en standaardisering van service; de modulaire opbouw maakt hem nog veelzijdiger en communicatiever.

Afbeelding downloaden 1 (JPG, 988 KB)