Sigma Air Service – voor een compleet overzicht

In productiebedrijven waar perslucht een sleutelrol bekleedt, is de permanente beschikbaarheid van perslucht van de juiste kwaliteit en druk van groot belang. Daarnaast zijn bezuinigingen op productiekosten en optimalisering van arbeidsprocessen noodzakelijk om concurrentieel te blijven. Om deze doelen blijvend te realiseren moeten de kosten transparant worden en dient het systeem in zijn geheel bekeken en onderhouden te worden.

Klantendienst Sigma Air Service
Met Sigma Air Service blijft uw persluchtvoorziening altijd beschikbaar en bedrijfszeker werken terwijl de bedrijfskosten dalen.

Dit is waar Sigma Air Service van Kaeser Kompressoren begint. Systeemtechniekers, d.w.z. ervaren vakmensen die onderlegd zijn in de gebieden van de mechanica, elektriciteit, persluchtbehandeling en sturingstechniek zorgen door regelmatig onderhoud en optimalisering dat het volledige persluchtsysteem, d.w.z. alle persluchtproductie-, persluchtbehandelings- en persluchtmanagementcomponenten, door tijdig onderhoud optimaal blijven functioneren en samenwerken.
De onderhouden worden door Kaeser Kompressoren gepland in overeenstemming met de belasting van het persluchtstation. Voor het bepalen van de juiste onderhoudsintervallen wordt hierbij onder meer met on line-systemen gewerkt, zodat een optimale beschikbaarheid en bedrijfszekerheid bij lage persluchtkosten bekomen worden.

Tot 30 procent minder energiekosten
De energiekosten van een persluchtstation nemen afhankelijk van de belasting tot 90 % van het volledige persluchtkostenplaatje voor hun rekening. Daarom is het beslist zinvol om minstens een keer per jaar het volledige systeem - dus niet alleen de afzonderlijke componenten - door een ervaren technieker onder de loep te laten nemen. Het is trouwens bewezen dat dankzij Sigma Air Service tot 30 % van de energiekosten kan worden gespaard!

Zekerheid in al zijn aspecten
Een optimaal functionerend persluchtstation is slechts één vereiste waaraan een moderne industriële persluchtvoorziening dient te voldoen. Daarnaast moet er ook zekerheid bestaan over de naleving van de bedrijfs- en ongevallenpreventievoorschriften door het servicepersoneel, dat hiervoor trouwens de nodige rechtsgeldige documenten dient af te leveren.
Net zoals bij het onderhoud van vliegtuigen het geval is werken Kaeser-techniekers aan de hand van checklisten en vastgelegde slijtagedelensets werkschema's af, die op de afzonderlijke producten en de ingestelde onderhoudsintervallen afgestemd zijn. Tot de zwaartepunten van dit complete onderhoudssysteem behoren o.a. de controle van in- en uitschakeldrukken, de controle van de sturingswijze, de timers en van de communicatie tussen Sigma Air Manager en de compressoren van het station. Tot slot noteert de servicetechnieker de uitgevoerde werkzaamheden en veiligheidstests, zodat de gebruiker van het station naast een optimale bedrijfszekerheid ook rechtszekerheid heeft. Sigma Air Service garandeert dus dat alle voorschriften i.v.m. het persluchtstation worden gerespecteerd, dat hiervan een schriftelijk bewijs wordt afgeleverd en zelfs meer, nl. het exclusieve gebruik van originele Kaeser-onderdelen. Dat verzekert de gebruiker van een lange levensduur van de gebruikte componenten en van perfect aangehouden onderhoudsintervallen.

Besparende service
Met Sigma Air Service draagt de gebruiker van een persluchtsysteem het onderhoud volledig over aan experts, die hem de nodige ondersteuning zullen bieden bij het optimaliseren van de beschikbaarheid van het systeem, bij het besparen op energiekosten, bij het ontzien van het milieu en bij het verkrijgen van subsidies van de staat. Bovendien blijft het persluchtstation dankzij geregelde vernieuwingen van het materiaal volledig actueel.
Dankzij Sigma Air Service kan de gebruiker zich op zijn kernactiviteiten concentreren en het personeel dat bedoeld was voor het onderhoud van de persluchtinstallatie daarvoor op een efficiëntere wijze inzetten.

08. 03. 2006 , Herkdruk toegestaan – Document gewenst

Downloads bij artikel
Klantendienst Sigma Air Service

Met Sigma Air Service blijft uw persluchtvoorziening altijd beschikbaar en bedrijfszeker werken terwijl de bedrijfskosten dalen.

Afbeelding downloaden 1 (JPG, 2.48 MB)