EBC: nieuwe serie aansluitklare blowers

Kaeser levert de blowers EB 291 C en EB 421 C volledig aansluitklaar met geïntegreerde vermogenselektronica en bedrijfsbewaking. Bij aandrijfvermogens van 18,5 tot 75 kW bestrijken ze capaciteiten van 15 tot 40 m³/min voor tot 1000 mbar overdruk c.q. 500 mbar onderdruk. De belangrijkste toepassingsgebieden zijn o.a. het pneumatisch transport van poedervormige goederen, productie van blaaslucht en de waterhuishouding. Behalve de series CBC en DBC zijn nu ook blowers in deze uitvoering voor capaciteiten van 4,7 tot 40 m³/min leverbaar.

Blower EBC
De aansluitklare EBC-blowers uit de Compact-serie overtuigen niet alleen door zuinig energieverbruik, maar ook door geringe benodigde ruimte en hoge totale efficiëntie. De blowers zijn zo ontworpen dat meerdere installaties direct naast elkaar kunnen worden opgesteld.

De EBC-blowers zijn aansluitklaar, compleet met alle sensoren en ster-driehoekstarter c.q. met sensoren en frequentieomvormer (voor een flexibele toerentalregeling). Bovendien beschikken de complete versies over CE- c.q. EMC-markering. Voor exploitanten maar ook voor installatieconstructeurs betekent dat minder kosten voor planning, constructie, certificering, documentatie en inbedrijfname. Afhankelijk van de behoefte kunnen de blowers worden uitgerust met motoren met verschillend vermogen. De geluid- en pulsatiedemping zorgt voor een geluidsarme werking.

In de nieuwe blowers is veel "intelligentie" ingebouwd. Dit leidt tot veel besparingen op energieverbruik en onderhoud, maar ook op planning, constructie, certificering en inbedrijfstelling. Bovendien zijn de blowers zeer bedrijfszeker en beschikken ze over een hoge beschikbaarheid.

Dankzij ruimtebesparende opstelling van de componenten komen de machines met een kleine opstellingsplaats uit. Bovendien zijn ze zo ontworpen, dat alle onderhoudswerkzaamheden langs de voorkant kunnen uitgevoerd worden Daardoor is het mogelijk om verschillende blowers naast elkaar op te stellen. Componenten, zoals regelkleppen, die anders buiten de installatie moesten worden geïnstalleerd, zijn al geïntegreerd. Ook deze componenten worden door Omega Control, de interne sturing van de blower, aangestuurd. Dat brengt nog meer vereenvoudigingen bij planning, constructie en documentatie van centrale blowerstations met zich mee.

De kosten tijdens het bedrijf zijn niet alleen afhankelijk van de efficiëntie van de afzonderlijke installaties van een blowerstation. Maar ook andere factoren spelen daarbij een belangrijke rol. Dit zijn o.a. de werkelijk benodigde druk- en persluchthoeveelheid, de juiste keuze en afstemming van de blowers en hun aandrijfsystemen en de op de vraag afgestemde sturing bij geïntegreerd gebruik. Hierbij biedt de analyse van de persluchtbehoefte (Analyse der Druckluftauslastung, ADA) waardevolle ondersteuning. Hiermee kan berekend worden hoe de persluchtbehoefte er in de loop der tijd uitziet, hoe economisch een blowerstation werkt en in hoeverre beschikbaarheid en efficiëntie nog meer kunnen worden verhoogd. Nog een belangrijk instrument is het Kaeser-Energie-beSparings-Systeem (KESS). Met deze planningssoftware kunnen verschillende systeemvarianten gesimuleerd, met elkaar vergeleken worden en kan berekend worden waar nog bespaard kan worden. In het licht van de levensduurkosten van afzonderlijke blowers als volledige stations, is het ook absoluut noodzakelijk vooraf helderheid te verschaffen over de onderhouds- en instandhoudingskosten. Dit vereist echter gefundeerde kennis, die Kaeser u aanbiedt.

Wanneer voor Kaeser wordt gekozen, profiteren planners en exploitanten niet alleen van de voordelen van de nieuwe blowergeneratie; zij kunnen ook de knowhow van de fabrikant op het gebied van planning en optimalisatie gebruiken en zo de totale efficiëntie van het geplande of aanwezige persluchtsysteem aanzienlijk verhogen.

25. 05. 2012 , Herkdruk toegestaan – Document gewenst

Downloads bij artikel
Blower EBC

De aansluitklare EBC-blowers uit de Compact-serie overtuigen niet alleen door zuinig energieverbruik, maar ook door geringe benodigde ruimte en hoge totale efficiëntie. De blowers zijn zo ontworpen dat meerdere installaties direct naast elkaar kunnen worden opgesteld.

Afbeelding downloaden 1 (JPG, 191 KB)