Blowers nu met sturing Sigma Control 2

Kaeser completeert zijn productgamma: de blowers uit de BBC- en FBC-serie worden nu volledig aansluitklaar geleverd met geïntegreerde vermogenselektronica en de bewezen Sigma Control 2-sturing voor bewaking en communicatie. In totaal kunnen nu capaciteiten van 2 tot 72 m³/min voor tot 1000 mbar overdruk c.q. 500 mbar onderdruk zeer efficiënt en energiezuinig worden afgedekt. De belangrijkste toepassingsgebieden van de blowers zijn het pneumatische transport en de waterzuivering.

Blower FB
De aansluitklare BBC/FBC-blowers uit de Compact-serie overtuigen niet alleen door zuinig energieverbruik, maar ook door geringe benodigde ruimte en hoge totale efficiëntie. De blowers zijn zo ontworpen dat meerdere installaties direct naast elkaar kunnen worden opgesteld.

Aansluitklaar, dat wil zeggen compleet met alle senoren, sturing en naar keuze ster-driehoek-starter of frequentieomvormer voor een flexibele toerentalregeling. Bovendien beschikken de complete versies over CE- c.q. EMC-markering voor een storingsvrij gebruik. Voor exploitanten zoals installatiebouwers betekent dit minder kosten bij planning, bouw, certificering en documentatie en de inbedrijfstelling wordt zekerder, omdat alle programmeringen en instellingen van de machines en elektronische onderdelen al op de fabriek zijn uitgevoerd.

In de nieuwe blowers is nog veel meer "intelligentie" ingebouwd. De breedband werkende geluids- en pulsatiedemping zorgt voor geluidsarm bedrijf niet alleen van de machine, maar ook van de buisleiding.

Het blowerblok met bewezen Omega rotorprofiel levert een duidelijk voordeel op het gebied van bedrijszekerheid en beschikbaarheid. Door de adaptieve compressie zijn besparingen op energieverbruik mogelijk en door de gemiddeld langere levensduur van de lagers besparingen op onderhoudskosten.

Dankzij ruimtebesparende opstelling van de componenten hebben de machines een kleine standplaats nodig. Bovendien zijn ze zo ontworpen, dat alle onderhoudswerkzaamheden langs de voorkant kunnen worden uitgevoerd. Bovendien is het bij de versies met ster-driehoek-starter mogelijk om meerdere blowers ruimtebesparend direct naast elkaar te plaatsen. Componenten, zoals regelkleppen en uitblaasgeluiddempers, die anders buiten de installatie moesten worden geïnstalleerd, zijn al geïntegreerd.

Met "Sigma Control 2" als ingebouwde sturing is de keuze van de betreffende bedrijfsvorm van de blower zoals bvb. toerentalsturing op afstand of drukregeling per druk op de knop eenvoudig. De voor het bedrijfszekere bedrijf van de blower relevante vermogensparameter worden door de sensoren bewaakt en relevante waarschuwings- of storingsmeldingen worden aangemaakt. Door de optimale communicatie via een databus (meerdere verschillende databussystemen integreerbaar) kan de actuele bedrijfstoestand worden uitgelezen en kan de machine op afstand worden bediend.
De kosten tijdens het bedrijf zijn niet alleen afhankelijk van de efficiëntie en betrouwbaarheid van de afzonderlijke componenten van een blowerstation. Maar ook andere factoren spelen daarbij een belangrijke rol. Dit zijn o.a. de werkelijk benodigde druk- en persluchthoeveelheid, de juiste keuze en afstemming van de blowers en hun aandrijfsystemen en de op de vraag afgestemde sturing bij geïntegreerd gebruik. Hierbij biedt de analyse van de persluchtbehoefte (Analyse der Druckluftauslastung, ADA) waardevolle ondersteuning. Hiermee kan berekend worden hoe de persluchtbehoefte er in de loop der tijd uitziet, hoe economisch een blowerstation werkt en in hoeverre beschikbaarheid en efficiëntie nog meer kunnen worden verhoogd. Nog een belangrijk instrument is het Kaeser-Energie-beSparings-Systeem (KESS). Met deze planningssoftware kunnen verschillende systeemvarianten gesimuleerd, met elkaar vergeleken worden en kan berekend worden waar nog bespaard kan worden. In het licht van de levensduurkosten van afzonderlijke blowers als volledige stations, is het ook absoluut noodzakelijk vooraf helderheid te verschaffen over de onderhouds- en instandhoudingskosten. Dit vereist echter een gegronde kennis op het gebied van planning en constructie van compressorstations.

Wanneer voor Kaeser wordt gekozen, profiteren planners en exploitanten niet alleen van de voordelen van de nieuwe blowergeneratie; zij kunnen ook de knowhow van de fabrikant op het gebied van planning en optimalisatie gebruiken en zo de totale efficiëntie van het geplande of aanwezige persluchtsysteem aanzienlijk verhogen.

01. 03. 2013 , Herkdruk toegestaan – Document gewenst

Downloads bij artikel
Blower FB

De aansluitklare BBC/FBC-blowers uit de Compact-serie overtuigen niet alleen door zuinig energieverbruik, maar ook door geringe benodigde ruimte en hoge totale efficiëntie. De blowers zijn zo ontworpen dat meerdere installaties direct naast elkaar kunnen worden opgesteld.

Afbeelding downloaden 1 (JPG, 268 KB)