Informatie inzake wettelijke gegevensbescherming voor marketingdoeleinden

Uw persoonlijke gegevens worden door ons verzameld, opgeslagen en verwerkt voor marketingdoeleinden.

Verantwoordelijk volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming is

KAESER KOMPRESSOREN BV 
Heiveldekens 7A
2550 Kontich
Tel.: +32 (0)3 326 39 62

Het doel van het verzamelen, opslaan en verwerken van uw persoonlijke gegevens is het verzenden van klanttijdschriften, uitnodigingen of mailings per post of e-mail of het telefonisch maken van afspraken. Wanneer u niet akkoord gaat met een van deze methoden, stuur dan een kort bericht naar info.belgium@kaeser.com.

Voor marketingdoeleinden verwerken wij uitsluitend de volgende gegevens van u: achternaam, voornaam, bedrijf, functie, bedrijfsadres, e-mailadres en telefoonnummer en informatie over de wijze waarop u wilt dat contact met u wordt opgenomen.

Intern bij KAESER worden uw gegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming in de afdelingen Verkoop, Service en Marketing verwerkt. De mogelijkheid bestaat dat wij uw verzoeken naar ondernemingen (bvb. KAESER-dealers en -vestigingen) doorsturen die in opdracht van ons werken en ons bij de verwerking van uw verzoek ondersteunen. Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan andere derde personen.

Naar landen buiten de EU (derde landen) of internationale organisaties volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden uw persoonlijke gegevens uitsluitend op uw verzoek doorgestuurd, bijvoorbeeld bij aanvragen van het aanbod van een buitenlandse vestiging. Voor het geval van doorsturen van persoonlijke gegevens in derde landen buiten de EU volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming garandeert KAESER KOMPRESSOREN BV dat de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden nageleefd.

Een rechtmatigheid voor de verwerking van uw gegevens wordt conform art. 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming gegeven door het feit dat wij ofwel een actuele toestemmingsverklaring van u hebben of dat u als bestaande klant in het verleden ook marketingdocumenten heeft ontvangen. U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming te allen tijde intrekken via info.belgium@kaeser.com.

Indien wij door overeenkomsten met u of door wettelijke voorschriften worden gedwongen om uw gegevens langer te bewaren, dan worden deze uitgesloten voor marketingdoeleinden.

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht op informatie over correctie, wissen of beperking van uw gegevens. Hiervoor kunt u zich wenden tot het volgende adres:

KAESER Kompressoren BV 
Heiveldekens 7A
2550 Kontich
E-Mail: info.belgium@kaeser.com

U kunt een bezwaar indienen bij de bevoegde authoriteit voor gegevensbescherming: de Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen de Privacycommissie) in België