Kleur bekennen – Besparen door te vertrouwen op KAESER.
BASF Coatings

Kleur bekennen – besparen door te vertrouwen op KAESER

BASF Coatings werkt efficiënter met outsourcing van perslucht

Outsourcing is een innovatief, prijsbewust persluchtconcept dat wérkt voor BASF Coatings. Onder de merknaam Glasurit ontwikkelt, produceert en verkoopt de wereldspeler een kwalitatief hoogwaardig gamma van innovatieve lakken en vernissen.

In chemische installaties zoals bij BASF Coatings in het Duitse Münster is perslucht een onmisbare bron van energie, niet in het minst om veiligheidstechnische redenen. Een betrouwbare, efficiënte productie van perslucht is de basis voor het goed functioneren van de productieafdeling. Bij het vervaardigen van lak bijvoorbeeld drijft perslucht de grote roermengers aan, wordt perslucht gebruikt voor de reiniging van herbruikbare containers, levert die de nodige zuurstof aan om de specifieke temperatuur te bereiken in de afvalverbrandingsoven, en drijft perslucht de automatische verpakkingsmachines aan, om maar een paar voorbeelden te noemen.

Perslucht – maar liefst zo betrouwbaar en rendabel mogelijk

De bestaande persluchtinstallatie was door de jaren heen verouderd geraakt. Het bedrijf vroeg zich af hoeveel geld het zou moeten investeren om de installatie opnieuw toekomstbestendig te maken. Het inkoopmanagement hakte de knoop door en koos voor de outsourcingsformule SIGMA AIR UTILITY van KAESER Kompressoren.

Outsourcing bij KAESER betekent dat je alleen de perslucht koopt en niets anders. Dat heeft een belangrijk voordeel: in plaats van een moeilijke berekening om te komen tot een benaderende eenheidskostprijs, beschik je over een contractueel vastgelegde langetermijnprijs waarop je je kunt baseren voor betrouwbare berekeningen met betrekking tot werkingskosten. Met andere woorden: meer kostentransparantie. Bovendien garanderen precieze meetmethodes dat alleen de afgenomen hoeveelheid perslucht wordt aangerekend.

De klant hoeft zich geen zorgen meer te maken om investeringskosten en personeelskosten voor de persluchtinstallatie. Een grote financiële last die wegvalt! Tegelijkertijd komt er capaciteit vrij die het bedrijf kan inzetten voor zijn kernactiviteiten. Outsourcing  biedt nog een ander doorslaggevend voordeel: het verandert vaste kosten in variabele kosten, wat financieel interessant is aangezien het fiscaal aftrekbare bedrijfskosten worden.

Outsourcing staat ook voor intelligent energiemanagement
BASF Coatings werkt efficiënter met Kaeser schroefcompressoren
Koeldrogers in het schroefcompressorstation van BASF Coatings

Outsourcing van persluchtproductie en -behandeling heeft ook positieve effecten op de energiebalans van de klant. Rendabiliteit en energie-efficiëntie gaan hand in hand.

Een bijzondere uitdaging voor KAESER als persluchtexpert in dat verband is de must om altijd te zorgen voor een optimale balans tussen leveringszekerheid en energie-efficiëntie.

Naast het contractueel overeengekomen maximale debiet van 13.305 m³/u is met de klant een vaste afnameprijs overeengekomen voor de 30 miljoen Nm³/jaar. Persluchtvolumes die daarbovenop worden verbruikt, worden afgerekend volgens een prijs voor extra afname die afhankelijk is van het verbruik.

Voordeel? Als de nominale specifieke energie-efficiëntie van de componenten voor persluchtproductie en -behandeling beter is dan de waarde in de outsourcingsovereenkomst, deelt KAESER Kompressoren in de besparing op energiekosten.

Dat is een eerlijke stimulans voor KAESER om de energie-efficiëntie nog te verbeteren, zo merkt Dieter Heeren op. Ook bij BASF Coatings nemen ze tegenwoordig de tijd om gedetailleerd te bekijken waarvoor de steeds kostbaarder wordende energie wordt verbruikt en hoeveel. Tenslotte neemt de fabriek jaarlijks 135 000 MWh af aan primaire energie in de vorm van stroom en gas.

Eindbalans? Energiemanagement en outsourcing betalen zichzelf terug voor het bedrijf: het bespaart jaarlijks zo'n € 30.000.