Voldoening aan de hoogste eisen voor de stuur- en proceslucht bij Horst Scholz GmbH & Co. KG wordt veiliggesteld door Kaeser Kompressoren
Horst Scholz GmbH & Co. KG

Hightechperslucht voor hightechproducten

In het kader van een contractingovereenkomst levert KAESER perslucht aan Horst Scholz GmbH & Co. KG voor gebruik in de zin van Industrie 4.0. Dat het bedrijf daarbij energiekosten bespaart, mag duidelijk zijn.

Horst Scholz GmbH & Co. KG is gevestigd in de Duitse stad Kronach. Het maakt precisieonderdelen van kunststof, die vervolgens hun weg vinden naar bekende fabrikanten. Denk daarbij vooral aan de automobielindustrie en de sector voor medische technologie. Feit is dat op medisch vlak zeer hoge eisen worden gesteld aan de kwaliteit van de producten. Daarom moet ook de als stuur- en proceslucht gebruikte perslucht voldoen aan de hoogste eisen.

Om constant verzekerd te zijn van persluchtvoorziening volgens de nieuwste stand van de techniek en alle mogelijkheden in de zin van Industrie 4.0 te kunnen gebruiken, koos Scholz voor een contractingstation van Kaeser. Een andere reden was dat de automobieltoeleveringsindustrie onderhevig is aan cyclische schommelingen. Bij het contractingexploitatiemodel blijft het persluchtstation zelf eigendom van de fabrikant en verbruikt de afnemer perslucht zoals hij stroom uit het stopcontact verbruikt. De daadwerkelijk verbruikte hoeveelheid perslucht wordt berekend op basis van een vaste prijs. Met het contractingmodel worden vaste kosten voor perslucht variabele kosten op de balans. Bij Scholz is het station in een ruimtebesparende containervariant op het dak van het bedrijf geïnstalleerd.

Kaeser Kompressoren persluchtstation bij Scholz
Supermoderne technologie zoals de Sigma Air Manager 4.0 (SAM 4.0) zorgt ervoor dat de perslucht altijd beschikbaar is en dat die op efficiënte en op kostenbesparende wijze wordt geproduceerd.
Nauwkeurige analyse reikt oplossingen op maat aan

Na een gedetailleerde persluchtaudit, waarbij de behoefte van het bedrijf gedetailleerd werd uitgesplitst, werd het persluchtsysteem voor Scholz ontworpen volgens de nieuwste stand van de techniek, inclusief alle eigenschappen die een modern station vandaag moet bieden. Het spreekt voor zich dat kwalitatief hoogwaardige, betrouwbare persluchtvoorziening, efficiëntie en energiekostenbesparingen hoog op het verlanglijstje stonden. Ook onderhoudsgemak plus connectiviteit en sturing in de zin van Industrie 4.0 met de mogelijkheid tot voorspellend onderhoud waren een must. Daarnaast werd een beveiligingsconcept mee ingepland. De data die bij de analyse werden verkregen, werden ingevoerd in de sturing van het nieuwe systeem, waar ze de basis vormden voor hoogefficiënte werking van het totale station. In dit geval was de sturing een Sigma Air Manager 4.0 (SAM 4.0). Compressoren en componenten voor persluchtbehandeling met geïntegreerde industriële pc's, die al hun data kunnen doorsturen naar een overkoepelende sturing, maken dat mogelijk. Die overkoepelende sturing bewaakt tegelijkertijd de componenten, evenals de omgevings- en productieomstandigheden.

En dat is nog niet alles. De sturing optimaliseert onder andere de drukkwaliteiten, past de transportcapaciteit van het compressorstation bij schommelend persluchtverbruik automatisch aan, optimaliseert grondig de energie-efficiëntie op basis van regelverliezen, schakelverliezen en drukflexibiliteit, en maakt het persluchtstation gereed voor toekomstige vormen van service zoals voorspellend onderhoud (Predictive Maintenance). Een ander pluspunt is dat de sturing de mogelijkheid biedt tot diagnose op afstand. Met andere woorden: als de afnemer dat wenst, worden de data voortdurend naar een datacenter van de fabrikant gestuurd en gecontroleerd. De overkoepelende sturing analyseert zelfstandig de situatie en stuurt indien nodig een melding: naar het serviceteam, rechtstreeks naar de monteur ter plaatse of naar het centrale datacenter. Dat centrale datacenter van de fabrikant is dan de spil voor alle verdere activiteiten. En dat wereldwijd.

Snel en veilig dankzij het Sigma Network

Om zowel intern als extern snelle en betrouwbare dataoverdracht te waarborgen, is het persluchtstation bij Scholz bovendien uitgerust met het Sigma Network. Dat krachtige, afgesloten en veilige netwerk op ethernetbasis garandeert optimale bewaking en efficiënte sturing van het persluchtstation met behoud van superieure databeveiliging. De genereerde data maken het mogelijk om het onderhoud behoeftegestuurd uit te voeren in plaats van volgens vaste intervallen. Parallel met de melding van de overkoepelende sturing dat er onderhoud nodig is wordt de materiaalstroominfrastructuur aangestuurd.

Wij hebben nu een oplossing voor persluchtvoorziening die uitblinkt in comfort.
Karl-E. Ebert, verantwoordelijke voor techniek en ontwikkeling bij Scholz

Het nodige materiaal kan dan automatisch worden aangevraagd in het distributiecentrum. Dat coördineert de materiaalbevoorrading met producten van de fabrikant of eventueel met producten van toeleveranciers, zodat de materiaaltoevoer constant veiliggesteld is. Tegelijkertijd worden de kosten laag gehouden omdat er geen onnodige productie plaatsvindt. Dat alles verhoogt de bedrijfszekerheid en de efficiëntie, en verlaagt tegelijkertijd de energiekosten en de kosten gedurende de gehele levenscyclus.

Warmterecuperatie verlaagt de energiekosten

Met het nieuwe persluchtstation werd bij Scholz voor het eerst ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot warmterecuperatie. Met de restwarmte van de compressoren, die ontstaat tijdens de productie van perslucht, verwarmt Scholz nu zijn fabriekshallen. Dat heeft in het eerste jaar sinds de ingebruikname al een vermindering van het olieverbruik opgeleverd van ongeveer vijftig procent.