Bezinkbekken van de afvalwaterzuiveringsinstallatie Manching.
Blowers voor het beluchten van het activeringsbekken

Flexibeler en efficiënter reageren op de luchtbehoefte!

Communale afvalwaterzuivering - Manching

Vervanging van de oude luchtcompressoren van een communale afvalwaterzuiveringsinstallatie met de nadruk op energiebesparing en een grote tolerantie bij kortdurende persluchtschommelingen. 
De oplossing: persluchtgeneratie uit één hand voor een grotere beschikbaarheid.

Taakopgave:

De verouderde luchtcompressoren van een communale afvalwaterzuiveringsinstallatie (voor 41.000 inwoners) waren aan vervanging toe. 

Bij de aanschaf van nieuwe machines lag de nadruk niet alleen op energiebesparing, maar ook op een grotere tolerantie voor kortstondige drukschommelingen en een breed regelbereik om de gehele luchtbehoefte zo efficiënt mogelijk af te dekken.
De perslucht wordt centraal gegenereerd en via een gemeenschappelijke buisleiding met lamellenschuivers over de te beluchten zones verdeeld.

Oplossing:

De eerste stap van de projectingenieurs van KAESER was het vaststellen van de benodigde bedrijfsgegevens. Daartoe behoren het tijdsverloop van de volumestroom en de bedrijfsdruk. Uit de resultaten bleek dat de optimale regelbaarheid en de maximale energiebesparing gerealiseerd kon worden met een lastverdeling over meerdere machines met verschillende capaciteiten en aandrijvingen.

Bij een drukverschil van 560 mbar loopt het regelbereik van 280 tot 3150 m³/h, dat betekent een stelbereik van meer dan 1:11. Er werden twee draaizuigerblowers van het type DB 236C-OFC (met frequentieomvormer) en twee DB 236C-STC (met Y/D-starter) geïnstalleerd. Een externe compressorsturing van het type SIGMA AIR MANAGER (SAM) coördineert de werking van de afzonderlijke machines in de samenstelling zo efficiënt mogelijk en afgestemd op de behoefte. De externe sturing SAM beschikt over software die speciaal op het gebruik van lagedrukcompressoren is afgestemd.
Door de integratie in het procesbesturingssysteem zorgt de sturing voor een glijdrukregeling.

Vervanging van de oude persluchtinstallatie door een persluchtstation van Kaeser in Manching, Duitsland.
Resultaat:

Volgens de afvalwateringenieur was het terugblikkend zeer nuttig om de persluchtgeneratie in het kader van de renovatiewerkzaamheden als maatoplossing van één leverancier te betrekken. 

Dit reduceert niet alleen het aantal communicatieve en bouwkundige schakels, maar bundelt tevens de vakkennis over de machines en de sturingstechniek bij een beperkt aantal personen. Bij eventuele servicewerkzaamheden is de beschikbaarheid zo veel beter.

Nieuw draaizuigerblowerstation van Kaeser Kompressoren in de afvalwaterzuiveringsinstallatie in Manching.