De zuiveringsinstallatie van Hirblingen wordt uitgerust met zes schroefblowers van KAESER.

Efficiënte schroefblowers en een geoptimaliseerde beluchting verlagen het energieverbruik

Het afvalwaterbedrijf Schmuttertal heeft de koers voor de toekomst gezet. In het kader van een algemene renovatie van de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Hirblingen werden zes KAESER-schroefblowers geïnstalleerd om de beluchtingstanks te beluchten. Hierdoor wordt het energieverbruik aanzienlijk verlaagd.

De belangrijkste medewerkers van de mechanisch-biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie in Hirblingen zijn klein. Zelfs zo klein dat ze niet met het blote oog te zien zijn. We hebben het over micro-organismen. Ze werken 24 uur per dag in de beluchtingstanks om het huishoudelijk en commercieel afvalwater dat in het verenigingsgebied wordt geproduceerd te reinigen.

Om dit echter mogelijk te maken, wordt in de beluchtingstanks perslucht in de vorm van fijne luchtbellen in het mechanisch voorgereinigde water geleid. De bacteriën en micro-organismen in het actieve slib hebben zuurstof nodig om de organische verontreinigende stoffen in het afvalwater te kunnen afbreken. Bovendien binden de micro-organismen de fijne verontreinigingen aan slibvlokken, die in de daaropvolgende nazuivering worden afgescheiden. 

Toevoer van zuurstof naar de micro-organismen in de beluchtingstank.
Om er zeker van te zijn dat de micro-organismen voldoende zuurstof hebben, wordt perslucht in de vorm van fijne belletjes in de beluchtingstank gevoerd.

Gezien de energie-intensieve productie van perslucht nemen de beluchtingstanks 24 tot 30% van de energiebehoefte van een rioolwaterzuiveringsinstallatie voor hun rekening. De energie-efficiëntie van rioolwaterzuiveringsinstallaties hangt daarom sterk af van het ontwerp van de beluchtingstanks en hun ventilatiesysteem. Dit feit heeft het afvalwaterbedrijf Schmuttertal niet genegeerd bij de renovatie in Hirblingen.

"De afgelopen jaren zijn er diverse optimalisatiemaatregelen uitgevoerd op de locatie van de rioolwaterzuiveringsinstallatie", aldus Martin Schwab, bedrijfsmanager van de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Hirblingen. "Naast de bouw van een derde nazuiveringsbekken en de nieuwe bouw van een tweede regenoverloopbekken lag de nadruk vooral op de verbetering van de beluchtingsfaciliteiten in de bestaande beluchtingstanks. De oude blowers zijn al meer dan 30 jaar in gebruik. Om energieredenen moesten ze worden vervangen."

Zes EBS-schroefblowers van KAESER.
Bedrijfsmanager Martin Schwab is zeer tevreden over de EBS-schroefblowers van KAESER.

Hoge energiebesparingen

Zes KAESER EBS 410 L SFC-schroefblowers met een motor van 45 kW voor 650 mbar voeren nu hun werk uit bij de beluchtingstanks. Naast de hoge energie-efficiëntie heeft het brede regelbereik ook tot de beslissing geleid om voor KAESER te kiezen. "In veel afvalwaterzuiveringsinstallaties wordt de vereiste perslucht gegenereerd met inefficiënte blowers, die een groot optimalisatiepotentieel hebben en dus energie besparen," aldus Peter Werhahn, productmanager blowers bij KAESER. "Onze schroefblowers zijn uitermate efficiënt over een groot debietbereik". Het uitstekende rendement maakt besparingen tot 35% mogelijk in vergelijking met conventionele blowers.

Naast de omschakeling naar efficiëntere installaties zijn de controle en het ontwerp ervan ook belangrijk voor de energie-efficiëntie van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Alle KAESER-schroefblowers zijn uitgerust met het geïntegreerde SIGMA CONTROL 2-besturingssysteem, dat zorgt voor een efficiënte regeling en bewaking van bedrijfs- en statusgegevens in realtime. Continue registratie van de bedrijfsparameters maakt uitgebreide bewaking van de installaties mogelijk. Dit voorkomt op betrouwbare wijze uitvaltijden.

Energiebesparende werking met de EBS-schroefblowers van KAESER.
Zes KAESER-schroefblowers van de EBS-serie zorgen voor een energiebesparend bedrijf in Hirblingen.

Kosteneffectiviteit die loont

De EBS-schroefblowers zijn uitgerust met een frequentieomvormer. Dit systeem met variabel toerental zorgt voor een variabele aanpassing van het debiet aan de vereisten van het proces. Dit bespaart tevens elektriciteit en geld.

Bovendien heeft het type luchtinbreng in de beluchtingstank een aanzienlijke invloed op de efficiëntie. Dit is een van de redenen waarom de oude kaarsbeluchters tijdens de algemene renovatie zijn vervangen door diafragmabeluchters. De fijne luchtbellen producerende drukbeluchter is op de bodem van het bekken aangebracht en verdeelt de perslucht als fijne luchtbellen over de gehele tank. Dit verhoogt de zuurstoftoevoer per kilowattuur elektriciteit en verlaagt vervolgens het energieverbruik met nog eens 10 tot 30%, afhankelijk van de installatie.

Dankzij de energiebesparingen tot 45% voor de gehele installatie, die al van tevoren waren voorspeld, werd het renovatieproject uitgevoerd met subsidies: Voor het vernieuwen van de beluchtingsinstallatie voor de beluchtingstanks ontving het afvalwaterbedrijf Schmuttertal een subsidiekennisgeving van het federale ministerie voor milieu, natuurbehoud en nucleaire veiligheid die ongeveer 30% van het totale bedrag dekt.

"De renovatie is een duurzame stap naar de toekomst", benadrukt bedrijfsmanager Martin Schwab. "Met de schroefblowers van KAESER zijn we nu optimaal gepositioneerd wat betreft prestaties en energiebesparing."