KAESER Air Service: Inspectiecontract SIGMA 1

Inspectie - controle biedt zekerheid

Onze KAESER-service technieker inspecteert de onderhoudswerken die u in eigen beheer en op voorgeschreven intervallen heeft laten uitvoeren door eigen personeel.

Inspectie: toegang via RIFD-chip
De KAESER service technieker krijgt toegang tot de installatie via een RFID-chip.
  • De KAESER service technieker inspecteert alle voor de werking en veiligheid relevante onderdelen van uw persluchtproductie- en behandelingscomponenten.
  • Het uitgebreide inspectieverslag biedt zekerheid, ook met het oog op voorschriften ten aanzien van ongevallenpreventie. Zo is de permanente bedrijfszekerheid en beschikbaarheid van het persluchtstation altijd gegarandeerd.
  • De klant kan het inspectiecontract jaarlijks opzeggen.
  • De inspectietermijnen worden afgestemd op maat van de bedrijfsbehoeften en gebeuren in overleg met de gebruiker.
  • Werkuren en reiskosten van het inspectiebezoek zijn inbegrepen in de prijs van het inspectiecontract.
  • Eventueel nodige werkzaamheden of herstellingen worden volgens offerte aangeboden.